به وب سایت رسمی بیمارستان بنت الهدی خوش آمدید

آدرس : مشهد - خیابان بهار - جنب پمپ بنزین
  تماس : 5 - 38590051 - 51(0) 98+

آزمایشگاه تشخیص طبی

بخش آزمایشگاه تشخیص طبی

آزمایشگاه تخصصی بیمارستان در حال حاضر توانایی عمده آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی را داشته و با بهره برداری از تجهیزات خاص و به روز این رشته و حضور متخصصین علوم آزمایشگاهی و پزشک متخصص پاتولوژی و پرسنل کارورزیده پاسخگوی نیازهای بیماران بستری در بیمارستان و مراجعین خارج از مرکز می باشند.
انواع نمونه های آسیب شناسی مربوط به اعمال جراحی مختلف و نمونه های بیوپسی سوزنی و بررسیهای ایمونوهیستوشیمی در این واحد انجام می شود.