به وب سایت رسمی بیمارستان بنت الهدی خوش آمدید

آدرس : مشهد - خیابان بهار - جنب پمپ بنزین
  تماس : 5 - 38590051 - 51(0) 98+

سیاستهای کلان 2

سیاستهای کلان بیمارستان بنت الهدی

 

ردیف سیاستهای اصلی ذینفعان کلیدی تبعیت و همسویی با سیاستهای بالادستی
راهکارهای کلان برای جلب رضایت و مشارکت ذینفعان کلیدی (بیماران/ همراهان، کارکنان، بیمه های طرف قرارداد و …)
1 رسیدگی بموقع و شفاف به شکایات،انتقادات، پیشنهادات مراجعین با استفاده از روش های حضوری، کتبی،تلفنی(تلفن مستقیم مدیر عامل در تمام ساعات شبانه روز) بمنظور برقراری ارتباط مستمر با مراجعین و استفاده از بازخوردهای آنها در ارتقاء خدمات پزشکان، کارکنان، بیماران، همراهان، سند نقشه راه اصلاح نظام اداری
 2 پیگیری پس از ترخیص بیماران بمنظور آگاهی از وضعیت بهبودی و نحوه ی ارائه خدمات در بیمارستان

پزشکان، کارکنان،

بیماران

اعتباربخشی
تامین تسهیلات نسبی جهت حضور یک نفر همراهی در کنار بیمار پزشکان، بیماران، همراهان استانداردهای هتلینگ وزارت بهداشت
ایجاد امکانات رفاهی نظیر استفاده از فروشگاه تعاونی مصرف، مسکن ، صندوق رفاه، پرداخت وام، هدیه ازدواج،هدیه نوزاد، پرداخت کمک هزینه فوت بازماندگان، اجاره سالن ورزشی ،توافق با مراکز رفاهی نظیر سینما و هتل  و … بمنظور افزایش انگیزه کارکنان و حس تعلق سازمانی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
5 رعایت تعرفه های ابلاغی هیئت دولت بیماران، سازمان های بیمه گر سند نقشه راه اصلاح نظام اداری
ایجاد تعامل مستقیم وسازنده با سازمانهای بیمه گر بمنظور تحقق کامل درآمدها و جلوگیری از کسورات سازمانهای بیمه گر، امور مالی سند سیاستهای کلی نظام سلامت
ارائه خدمات به بیمه شدگان بیمه های پایه و تکمیلی بر اساس تفاهم نامه مرتبط سازمانهای بیمه گر سند سیاستهای کلی نظام سلامت
8 رعایت منشور حقوق بیماران و کارکنان پزشکان،کارکنان، بیماران  استانداردهای تکریم ارباب رجوع و حقوی گیرنده خدمت، سند دانشگاه اسلامی ،سند نقشه راه اصلاح نظام اداری
9 فعالیت در جهت ارتقا سلامت بیماران، کارکنان، جامعه بیماران، کارکنان، جامعه سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی
10 اداره مرکز بر اساس منافع متقابل بیمارستان و انتظارات سهام داران سهام داران اعتباربخشی
11 کنترل مستمر هزینه ها سهام داران، اداره آب و برق و گاز سیاست های اقتصاد مقاومتی
راهکارهای کلان برای ارتقای ایمنی بیمار، مدیریت خطا و خطر و بهبود مستمر کیفیت
1 تصمیم گیری مبتنی بر خرد جمعی و استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان، بیماران و مراجعین در کمیته های بیمارستان پزشکان، کارکنان، بیماران اعتبار بخشی
2 بکارگیری تجهیزات به روز و کارامد با اولویت تولیدات داخلی با کیفیت پزشکان، کارکنان، بیماران استانداردهای کل اداره تجهیزات
3 ارائه خدمات مراقبتی و درمانی با کیفیت و ایمن بر اساس استاندارد های وزارت بهداشت با رویکرد اعتباربخشی ملی ایران پزشکان، کارکنان،

بیماران

سند سیاستهای کلی نظام سلامت ، استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار / اعتبار بخشی
4 خرید دارو مبتنی  بر طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور داروخانه، شرکت های دارویی تامین کنندگان اقلام مصرفی و تدارکاتی استاندارد های معاونت غذا و دارو، سند سیاستهای کلی نظام سلامت
5 اجرای  کامل استاندارد های الزامی ایمنی بیمار بیماران سند سیاستهای کلی نظام سلامت

،استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی

6 توسعه فضای فیزیکی مبتنی بر استاندارد ها پزشکان،بیماران، کارکنان استانداردهای هتلینگ وزارت بهداشت
7 تعهد به بهبود مستمرکیفیت و ارتقای ایمنی خدمات از طریق پایش و سنجش های دوره ای پزشکان، کارکنان،بیماران اعتبار بخشی
8 ترویج فرهنگ گزارش دهی وقایع ناخواسته با بسترسازی مناسب بمنظور پیشگیری از وقوع مجدد آن ها معاونت درمان دانشگاه (ایمنی بیمار)، کارکنان،بیماران اعتبار بخشی
9 ترویج فرهنگ ایمنی بیمار بنحویکه کلیه ی کارکنان ایمنی بیمار را وظیفه ی اصلی خود بدانند بیماران سند سیاستهای کلی نظام سلامت، استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار / اعتبار بخشی
10 کاهش و کنترل عفونت های بیمارستانی علی الخصوص در طغیان های عفونت بیمارستانی پزشکان، کارکنان،بیماران  استاندارد های وزارت بهداشت
11 اجرای طرح زایمان ایمن و ترویج زایمان طبیعی (بیمارستان دوستدار مادر) بیماران استاندارد های وزارت بهداشت
12 اجرای طرح شیردهی موفق نوزاد با شیر مادر(بیمارستان دوستدار کودک) بیماران  استاندارد های وزارت بهداشت
13 اجرای اقدامات پیشگیرانه بمنظور مدیریت مناسب خطر در حوزه های مختلف بیمارستان پزشکان، کارکنان،بیماران، همراهان سند سیاستهای کلی نظام سلامت
14 رعایت کلیه موازین بهداشتی،درمانی و زیست محیطی پزشکان، کارکنان، بیماران،سازمان حفاظت از محیط زیست و جامعه سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی
15 شرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی و اخذ گواهی PATIENT SAFETY مدیران،کارکنان قوانین وزارت کار و وزارت بهداشت
16 توسعه خدمات گردشگری سلامت پزشکان،گردشگران خارجی قوانین وزارت بهداشت
راهکارهای کلان برای جذب و بکارگیری و توانمند سازی نیروی انسانی
1 جذب نیروی انسانی توانمند و باتجربه و کافی بمنظور ارائه ی خدمات شایسته منطبق بر قانون کار کارکنان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قوانین وزارت کار و وزارت بهداشت
2 احراز صلاحیت کادر تخصصی قبل از بکارگیری از دانشگاه علوم پزشکی مشهد کارکنان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (نظام پزشکی و نظام پرستاری) قوانین وزارت کار و وزارت بهداشت
3 توانمند سازی  پرسنل با برگزاری کلاس ها/کنفرانس ها و دوره های آموزشی پزشکان، کارکنان قوانین وزارت کار و وزارت بهداشت
4 اجرای نظام پیشنهادات کارکنان طی دوره شش ماهه کارکنان قوانین وزارت کار و وزارت بهداشت، اعتباربخشی
راهکارهای کلان برای جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد و خیرین، تامین کنندگان مالی، سازمانهای مرتبط و …
1 حمایت مالی و درمانی از گروههای آسیب پذیر، کم بضاعت و در معرض خطر بیماران سند سیاستهای کلی نظام سلامت
2 تعامل مناسب با سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی جهت ارائه مستندات درخواستی نظام پزشکی،پزشکی قانونی، بیماران اعتباربخشی