به وب سایت رسمی بیمارستان بنت الهدی خوش آمدید

Opening Hours : مشهد - خیابان بهار - جنب پمپ بنزین
  Contact : 38590051 051 98+