عنوان تنها بیمارستان خصوصی برگزیده در کل کشور

بیمارستان وزایشگاه خصوصی بنت الهدی نیز به عنوان تنها بیمارستان خصوصی برگزیده در کل کشور

بار دیگر برگی زرین در دفتر افتخارات بنت الهدی ورق خورد؛

به مناسبت بزرگداشت روز جهانی ماما و یکصدمین سال آکادمیک شدن رشته مامایی؛ در تاریخ 98/02/07 طی مراسمی در تهران از بیمارستانهای برتر و موفق در کل کشور، در امر ترویج زایمان طبیعی، از سوی وزارت محترم بهداشت آقای دکتر نمکی و معاون درمان آقای دکتر جانبابایی تقدیروقدردانی بعمل آمد. بیمارستان و زایشگاه خصوصی بنت الهدی نیز به عنوان تنها بیمارستان خصوصی برگزیده در کل کشور در این امر مهم معرفی گردید که جناب آقای مهندس امیرحسنخانی ریاست محترم بیمارستان بنت الهدی به همراه سرکار خانم رسولی، سرکار خانم جبلی و سرکار خانم امیری با حضور در این مراسم مفتخر به دریافت این لوح ارزشمند شدند که نشان از نظارت مرتب و مدیریت توانمند ایشان و تلاشهای شبانه روزی تمامی همکاران بیمارستان وزایشگاه دارد. امیداست که به لطف پروردگار و تداوم این تلاشها همچنان در مسیر خدمت رسانی به مادران و فرزندان این مرز و بوم گام برداریم.