به وب سایت رسمی بیمارستان بنت الهدی خوش آمدید

آدرس : مشهد - خیابان بهار - جنب پمپ بنزین
  تماس : 5 - 38590051 - 51(0) 98+

دانلود چک لیست سوپروایزر به صورت PDF

ردیفنام فایللینک دانلود
1ارتباطي سوپروايزر بالينيدانلود فایل
2تخصصي سوپروايزر بالينيدانلود فایل