به وب سایت رسمی بیمارستان بنت الهدی خوش آمدید

آدرس : مشهد - خیابان بهار - جنب پمپ بنزین
  تماس : 38590051 051 98+

دانلود چک لیست تخصصی به صورت PDF

ردیفنام فایللینک دانلود
1تخصصی اتاق عملدانلود فایل
2تخصصی اورژانسدانلود فایل
3تخصصي بيهوشيدانلود فایل
4تخصصي جراحي زناندانلود فایل
5تخصصي دياليزدانلود فایل
6تخصصي زايشگاهدانلود فایل
7تخصصي زناندانلود فایل
8تخصصي مرداندانلود فایل
9تخصصي نوزاداندانلود فایل
10تخصصيICUدانلود فایل
11تخصصيNICUدانلود فایل