بخش ارتوپدی

بخش ارتوپدی با بهره گیری از حضور پزشکان جراح مفاصل و استخوان که تعداد زیادی از آنان از اساتید دانشگاهی می باشند و از طرفی با همکاری پرسنل مجرب و متعهد پرستار پذیرای بیماران مختلف این رشته از طب می باشد. خوشبختانه با تجهیز بلوک عمل بیمارستان در سالهای اخیر، اکنون پیچیده ترین اعمال جراحی ارتوپدی با استفاده از دستگاههای جدید و تکنولوژی روز دنیا در این بخش صورت می پذیرد که از آن جمله می توان به تعویض مفاصل ران و زانو،‌ جراحی های ترمیمی اندام ناقص ترمیم انواع شکستگی ها و دررفتگی ها و … اشاره نمود.

 

 

بخش ارتوپدی بیمارستان و زایشگاه خصوصی بنت الهدی