به وب سایت رسمی بیمارستان بنت الهدی خوش آمدید

آدرس : مشهد - خیابان بهار - جنب پمپ بنزین
  تماس : 38590051 051 98+

بخش NICU

با توجه به تعداد آمار بالای زایمان بیمارستان بنت الهدی، احتمال تولد نوزادان نارس و نوزادانی که نیازمند مراقبت های ویژه در بدو تولد هستند نیز بالا میباشد و از این رو بخش مراقبت های ویژه نوزادان با تجهیزات به روز و جدیدترین تکنولوژی موجود جهت مراقبت های تنفسی، قلبی عروقی و تغذیه نوزادان بیمار در حال ارایه خدمات باشد. در این بخش پزشکان متخصص نوزادان بصورت ۲۴ ساعته در بخش مقیم بوده و با همکاری پرستاران مجرب و کارورزیده به مراقبت از این بیماران کوچک نیازمند اقدامات بزرگ، می پردازند.

برگزاری کارگاههای آموزشی و جلسات تخصصی از مهمترین ابزار به روز نگهداشتن سطح اطلاعات پزشکان و پرسنل این بخش بوده و در فواصل منظم توسط اساتید این رشته برگزار می گردد.

بخش NICU بیمارستان و زایشگاه خصوصی بنت الهدیبخش NICU بیمارستان و زایشگاه خصوصی بنت الهدی