سیاست های کلان

سیاست های کلان بیمارستان و زایشگاه بنت الهدی

مقدمه:

سیاستهای اصلی، عباراتی است که جهت گیریها، روال های کاری و اولویت های بیمارستان را برای اجرای منسجم وظایف/ ماموریت/استراتژیهای تعیین شده نشان می‌دهد. این سیاستها توسط تیم رهبری و مدیریت تهیه، تصویب و ابلاغ میشود. برای تعیین سیاستهای اصلی نیاز است که ضعفها و توانمندی های سازمان، وضعیت سلامت جامعه، عوامل برون سازمانی و انتظارات ذینفعان کلیدی شناسایی شده و از اطلاعات/ آمار/ مطالعات به روز استفاده شود. در واقع سیاستهای اصلی بیمارستان چارچوب برنامه ریزی های مسئولان ارشد بیمارستان و هدایتگر برنامه ها و رفتار سازمانی هستند.
سیاست های اصلی بیمارستان در اولین جلسه رهبری و مدیریت بیمارستان در مرداد ماه تهیه و تصویب گردیده است.
سازمان های بالا دستی که بیمارستان ملزم به رعایت سیاست های ابلاغی آن ها می‌باشد:
– سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری
– قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
– سیاست های کلی جمعیتی کشور ابلاغی مقام معظم رهبری
– سیاست های اقتصاد مقاومتی
– برنامه های تحول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
– سیاست های کلی برنامه ششم
– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بیمارستان و زایشگاه بنت الهدا (مشهد) درجه یک مثبت

بیمارستان و زایشگاه بنت الهدا

 

 

 

 

ردیف

سیاست های اصلی ذینفعان کلیدی

تبعیت و همسویی با سیاستهای بالادستی

راهکارهای کلان برای جلب رضایت و مشارکت ذینفعان کلیدی (بیماران/ همراهان، کارکنان، بیمه های طرف قرارداد و …)

1 بیمارستان رویه بیمار محوری و مشتری مداری را همواره سرلوحه فعالیت های خود در هنگام بستری و ترخیص و پس از ترخیص قرار داده است. کلیه کارکنان شاغل در بیمارستان مکلفند با اطلاع از منشور حقوق بیمار  و کارکنان خدمات مناسب، ایمن و با کیفیت را به مراجعین(بیمار و خانواده وی) ارائه نمایند. به صورتیکه که در نهایت به رضایتمندی ایشان به عنوان عالی ترین ارزش سازمان بیانجامد بیماران، همراهان

پزشکان،کارکنان،

 

استانداردهای تکریم ارباب رجوع و حقوق گیرنده خدمت ، سند دانشگاه اسلامی ،سند

نقشه راه اصلاح نظام اداری

2 کلیه قوانین و مقررات جاری کشور از قبیل قانون کار، امور رفاهی کارکنان( نظیر استفاده از فروشگاه تعاونی مصرف، مسکن ، صندوق رفاه، پرداخت وام، هدیه ازدواج،هدیه نوزاد، پرداخت کمک هزینه فوت بازماندگان، اجاره سالن ورزشی ،توافق با مراکز رفاهی نظیر سینما و هتل  و … بمنظور افزایش انگیزه کارکنان و حس تعلق سازمانی) جذب، ارتقا، تشویق، بازنشستگی و … در بیمارستان اجرا می گردد. کارکنان، پزشکان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
3 بیمارستان به سلامت و ایمنی کارکنان و بیماران و مراجعین اهمیت می دهد و تمام تلاش خود را جهت انجام فعالیت های آموزش سلامت به بیماران، کارکنان و جامعه می نماید.

در شرایط همه گیری کرونا ویروس با تاکید ویژه بر ایمنی شغلی کارکنان سلامت

دانشگاه علوم پزشکی مشهد، پزشکان، بیماران، کارکنان، همراهان، جامعه سند سیاستهای کلی نظام سلامت، سیاست های ستاد ملی کرونا، اعتبار بخشی
4 تعرفه های مصوب ابلاغی از سوی وزارت بهداشت ملاک عمل بیمارستان بوده و دریافت هرگونه وجه خارج از تعرفه های مصوب و جدا از سیستم مالی بیمارستان خلاف مقررات محسوب می گردد و حسب مورد در کمیته اخلاق بالینی بیمارستان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. بیماران، سازمان های بیمه گر سند نقشه راه اصلاح نظام اداری
5 بیمارستان به منظور جلب رضایت و مشارکت گیرندگان خدمت، پزشکان، کارکنان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سازمان های بیمه گذار پایه و تکمیلی و سایر نهاد ها و ارگان های مرتبط بستری مناسب جهت تعامل مستقیم و سازنده فراهم آورده است. بیماران، همراهان، مراجعین، پزشکان، کارکنان، سازماهای بیمه گر، دانشگاه متبوع، نظام پزشکی،پزشکی قانونی و… سند سیاستهای کلی نظام سلامت
6 به منظور اجرای رویکرد مدیریت هزینه ها و منابع، این مرکز تلاش می کند تا با رعایت اولویت های خرید دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد غذایی، تاسیساتی و … را در اسرع وقت بدون ایجاد آسیب به ایمنی و سلامت بیمار تامین نماید. بیماران، کارکنان سیاست های اقتصاد مقاومتی
7 بیمارستان گروه های آسیب پذیر، کم بضاعت و در معرض خطر و … را بدرستی شناسایی و تلاش خود را جهت حمایت مالی و درمانی از ایشان را می نماید. بیماران سند سیاستهای کلی نظام سلامت
8 خدمات تشخیصی-درمانی در این بیمارستان توسط کارکنان واحدهای تشخیصی-درمانی و اداری مالی به همه افراد بصورت یکسان و بدون توجه به مسائل نژادی، قومی، مذهبی، ملی ارائه می گردد. سهامداران، هیئت مدیره، وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سازمان های بیمه گر،بیماران،مراجعین،کارکنان،جامعه اعتبار بخشی

راهکارهای کلان برای ارتقای ایمنی بیمار، مدیریت خطا و خطر و بهبود مستمر کیفیت

9 بیمارستان تلاش خود را جهت پیاده سازی بالاترین سطح استاندارد های کیفی خدمات با رویکرد اعتبار بخشی ملی( بیمارستان دوستدار ایمنی، دوستدار مادر، دوستدار کودک، کاهش نرخ عفونت های بیمارستانی، ترویج فرهنگ گزارش دهی وقایع ناخواسته، تعهد به فارماکوپه دارویی، مدیریت پیشگیرانه و …) را می نماید. بیماران ،کارکنان، شرکت های دارویی تامین کنندگان اقلام مصرفی و تدارکاتی اعتبار بخشی ، استاندارد های معاونت غذا و دارو، سند سیاستهای کلی نظام سلامت
10 مدیریت خطر و آمادگی مقابله و مواجهه با بحران ها علی الخصوص در همه گیری کرونا ویروس  به نحوی که منجر به ارتقا مستمر خدمات ایمن و با کیفیت گردد. سهامداران ، هیئت مدیره بیمارستان، وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، کارکنان بیمارستان، پزشکان سند سیاستهای کلی نظام سلامت، سیاست های ستاد ملی کرونا،
11 ترویج فرهنگ گزارش دهی وقایع ناخواسته با بسترسازی مناسب به منظور پیشگیری از وقوع مجدد آن ها سهامداران ، هیئت مدیره بیمارستان، وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، کارکنان ، پزشکان سند سیاستهای کلی نظام سلامت،

استانداردهای ملی اعتباربخشی

12 تصمیم گیری مبتنی بر خرد جمعی و استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان، بیماران و مراجعین در کمیته های بیمارستان پزشکان،کارکنان،

بیماران

اعتبار بخشی
13 توسعه فضای فیزیکی مبتنی بر استاندارد ها پزشکان،بیماران، کارکنان استانداردهای هتلینگ وزارت بهداشت
14 تعهد به بهبود مستمرکیفیت و ارتقای ایمنی خدمات از طریق پایش و سنجش های دوره ای پزشکان، کارکنان،بیماران اعتبار بخشی
15 رعایت کلیه موازین بهداشتی،درمانی و زیست محیطی پزشکان، کارکنان،بیماران،سازمان حفاظت از محیط زیست و جامعه سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی
16 تقویت دپارتمان بیماران بین الملل، ارائه خدمات مطلوب طبق موازین گردشگری

سلامت وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی با رعایت ضوابط کوید- 19

پزشکان،گردشگران خارجی قوانین وزارت بهداشت

ستاد ملی کرونا

راهکارهای کلان برای جذب و بکارگیری و توانمند سازی نیروی انسانی

17 حفظ و مدیریت سرمایه های انسانی سازمان و توانمند سازی و حمایت همه جانبه از آنان از بدو ورود تا خروج از کار و در شرایطی که به خاطر انجام وظایف محوله تحت پیگیرد قانونی قرار می گیرند و بهره مند نمودن آنان از کلیه امکانات ، تسهیلات ، حقوق و مزایا به صورت عادلانه و منطبق با قوانین وزارت بهداشت و اداره کار و امور اجتماعی کارکنان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قوانین وزارت کار و وزارت بهداشت
18 آموزش مستمر کارکنان به منظورکسب و توانمندی های لازم برای انجام امور محوله، کنترل همه گیری کرونا سهامداران،هیئت مدیره،کارکنان، بیماران،همراهان،پزشکان استاندارد های حقوق گیرنده خدمت، ستاد ملی کرونا

راهکارهای کلان برای جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد و خیرین، تامین کنندگان مالی، سازمانهای مرتبط و …

19 ایجاد تعامل مثبت و سازنده ، جلب  حمایت و پشتیبانی همه جانبه سهامداران، به گونه ای که منجر به استمرار موثر فعالیت های بیمارستان و تامین منافع متقابل گردد. سهام داران، کارکنان اعتباربخشی