به وب سایت رسمی بیمارستان بنت الهدی خوش آمدید

آدرس : مشهد - خیابان بهار - جنب پمپ بنزین
  تماس : 38590051 051 98+

طرحهای تحقیقاتی بیمارستان

دانلود طرحهای تحقیقاتی بیمارستانی

1- بررسی ميزان رضايت همراهيان بيماران بستري شده در بيمارستان بنت الهدی – سال 1395

2- ارزشیابی ميزان رضايت كاركنان بيمارستان بنت الهدي از شغل و محيط كار خود – سال 1395 كد طرح 960086

3- ارزشیابی عملكرد كاركنان بخش هاي بيمارستان بنت الهدي از ديدگاه مسئولين مربوطه – سال 1395

4- بررسي ميزان رضايت بيماران بستري شده در بيمارستان بنت الهدی – سال 1395 كد طرح 951550

5- بررسي ساختار و محتواي مدارك پزشكي بيماران بستري شده در بيمارستان بنت الهدي – سال 1395 كد طرح 950283

6- بررسي علل مستعد كننده زايمان زود رس در نوزادان پره ترم متولد شده در بيمارستان بنت الهدي در سال 1396 کدطرح 961037 (در دست انجام)

7- بررسي اثرات محافظتي روغن دانه انار بر رده سلولی گلیوبلاستوم مولتی فرم كد مقاله :960215 (در دست انجام)

8- بررسي تاثير ميزان ويتامين D بر كيفيت زندگي،‌ اضطراب و افسردگي پرستاران بيمارستان بنت الهدي – سال 1396 کد طرح 961036 (در دست انجام)

9- بررسي ميزان شيوع سوء تغذيه در بيماران دياليزي بيمارستان بنت الهدي با استفاده ازشاخص mis سال 1398

10- بررسي علل باز شدن زخم بيماران پس از عمل سزارين در بيمارستان بنت الهدي مشهد -سال 1398