طرحهای تحقیقاتی بیمارستان

دانلود طرحهای تحقیقاتی بیمارستانی

1- بررسی میزان رضایت همراهیان بیماران بستری شده در بیمارستان بنت الهدی – سال 1395

2- ارزشیابی میزان رضایت کارکنان بیمارستان بنت الهدی از شغل و محیط کار خود – سال 1395 کد طرح 960086

3- ارزشیابی عملکرد کارکنان بخش های بیمارستان بنت الهدی از دیدگاه مسئولین مربوطه – سال 1395

4- بررسی میزان رضایت بیماران بستری شده در بیمارستان بنت الهدی – سال 1395 کد طرح 951550

5- بررسی ساختار و محتوای مدارک پزشکی بیماران بستری شده در بیمارستان بنت الهدی – سال 1395 کد طرح 950283

6- بررسی علل مستعد کننده زایمان زود رس در نوزادان پره ترم متولد شده در بیمارستان بنت الهدی در سال 1396 کدطرح 961037 (در دست انجام)

7- بررسی اثرات محافظتی روغن دانه انار بر رده سلولی گلیوبلاستوم مولتی فرم کد مقاله :960215 (در دست انجام)

8- بررسی تاثیر میزان ویتامین D بر کیفیت زندگی،‌ اضطراب و افسردگی پرستاران بیمارستان بنت الهدی – سال 1396 کد طرح 961036 (در دست انجام)

9- بررسی میزان شیوع سوء تغذیه در بیماران دیالیزی بیمارستان بنت الهدی با استفاده ازشاخص mis سال 1398

10- بررسی علل باز شدن زخم بیماران پس از عمل سزارین در بیمارستان بنت الهدی مشهد -سال 1398