اطلاعات تماس

آدرس: خراسان رضوی، مشهد، خیابان بهار       
تلفن :  5 – 38590051 – 51(0) 98+   
فکس :  38518113 – 51(0) 98+   
ایمیل :  bentolhodahospital@yahoo.com

برای تماس از خارج بیمارستان ابتدا باید پیش شماره 38033 را گرفته سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری فرمائید.
خط های آزاد بیمارستان:55 الی 38590052
بیمارستان بنت الهدی دارای99خط آزاد شهری است.
درهر اتاق بیمارستان به ازای هریک تخت یک پریز تلفن ویک خط مستقیم می باشد.
 

38518113

فاکس بیمارستان

9174685157

کدپستی بیمارستان

Bimarestan.zayeshgah.bntolhoda

اینستاگرام بیمارستان