به وب سایت رسمی بیمارستان بنت الهدی خوش آمدید

آدرس : مشهد - خیابان بهار - جنب پمپ بنزین
  تماس : 38590051 051 98+

تعرفه های بیمارستانی

سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) در بخش خصوصی
درجه یک تختی دو تختی سه تختی و بیشتر تخت همراه نوزاد سالم نوزاد بیمار سطح دوم تخت بخش I.C.U جنرال Ped ICU و N.I.C.U و  RICU
یک 9,624,000 7,485,000 5,346,000 1,069,000 3,743,000 5,346,000 19,245,000
 
دانلود فایل تعرفه بیمارستانهای خصوصی سال  1398