به وب سایت رسمی بیمارستان بنت الهدی خوش آمدید

آدرس : مشهد - خیابان بهار - جنب پمپ بنزین
  تماس : 5 - 38590051 - 51(0) 98+

اقدامات انجام شده در راستای مقابله با بیماری کرونا

اقدامات انجام شده در راستای مقابله با بیماری کرونا ویروس در بیمارستان بنت الهدی

1- برگزاری کارگاه آموزشی مراقبت های بهداشتی درمانی با هدف  آموزش و پیشگیری و مقابله با بیماران احتمالی کرونا ویروس به همت واحد آموزش و بهداشت محیط در تاریخ 98/11/16 توسط آقای دکتر دهقان نیری از اساتید توانمند و مسلط در حوزه پیشگیری و مبارزه با بیماری های دانشکده علوم پزشکی مشهد در سالن اجتماعات بیمارستان.

2- تکمیل چک لیست بازدید برای مقابله با کرونا ویروس توسط واحد بهداشت محیط

3- نصب استند و تابلوهای آموزشی پیشگیری از انتقال کرونا ویروس به تعداد کافی توسط واحد بهداشت محیط و آموزش

4- برگزاری جلسات آموزشی پیشگیری از انتقال کرونا ویروس برای پرسنل توسط واحد آموزش

5- پیگیری نحوه کارکد تهویه ها و مجهز بودن هواساز به فیلتر هپا توسط واحد بهداشت محیط

6- تهیه کیت حفاظت فردی به تعداد مناسب برای کلیه بخشها

7- ابلاغ نامه یک بار مصرف بودن قند و نمک همراهیان و بیماران از واحد بهداشت محیط به آشپزخانه و واحد تغذیه

8- نصب پوستر روش صحیح شستشوی دست در تمام سرویسهای بهداشتی توسط واحد کنترل عفونت

9- برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری از انتقال ویروس کرونا ویروس برای پرسنل آمبولانس و خودروهای بیمارستان توسط واحد بهداشت محیط

10- برگزاری کلاس آموزشی کاربرد مواد گندزدا برای کلیه پرسنل خدماتی و کمک بهیار توسط واحد بهداشت محیط

11- جمع آوری چادرهای نماز و سجاده از نمازخانه ها به دلیل پیشگیری از انتقال بیماری توسط واحد بهداشت محیط

12- آموزش مادران باردار و بیماران بخش دیالیز با توجه به پایین بودن سطح ایمنی بیمارن دیالیزی توسط واحد آموزش

بیمارستان و زایشگاه خصوصی بنت الهدی

بیمارستان و زایشگاه خصوصی بنت الهدی