به وب سایت رسمی بیمارستان بنت الهدی خوش آمدید

آدرس : مشهد - خیابان بهار - جنب پمپ بنزین
  تماس : 38590051 051 98+

روز آلزايمر

فعاليتهاي انجام شده توسط واحد ارتقاء سلامت بيمارستان بنت الهدي به مناسب روز آلزايمر

با توجه به اهميت افزايش سطح سواد سلامت جامعه در ارتقاء كيفيت زندگي و در راستاي برنامه هاي ملي سلامت به مناسبت روز جهاني آلزايمر فعاليتهاي زير توسط واحد ارتقاء سلامت بيمارستان بنت الهدي صورت گرفت

در اين راستا ايستگاه سلامت در رستوران دهكده شانديز استقرار يافت. در اين ايستگاه براي مراجعين و افراد حاضر در محل پمفلت هاي آموزشي در اين زمينه به آنها ارائه گرديد. و در مورد راهكارهاي تقويت حافظه مطالبي در اختيار مراجعين قرار گرفت. همچنين در بخش دياليز نيز استند آموزشي آلزايمر نصب گرديد و به همراهيان و مراجعين پمفلت هاي آموزشي راهكارهاي تقويت حافظه و جلوگيري از آلزايمر ارائه و آموزش داده شد.