پیام تبریک مدیرعامل بیمارستان به مناسبت سال جدید

پیام تبریک مدیرعامل بیمارستان و زایشگاه خصوصی بنت الهدی به مناسبت سال جدید

زایشگاه خصوصی در مشهد