هفته ارتقاء سلامت در بیمارستان بنت الهدی

خلاصه ای از اقدامات انجام شده در هفته خود مراقبتی در بیمارستان بنت الهدی به شرح زیر است: 

– آموزش درزمینه دیابت و تغذیه، کنترل رایگان قندخون و راههای پیشگیری از دیابت در کلینیک تخصصی، کلینیک آموزش سلامت بیمارستان بنت الهدی و پروژه توسعه بیمارستان .

– توزیع کشمش در تمام بخشها و واحدهای بیمارستان و اگاهی رسانی به پرسنل از مضرات مصرف قند .

– برپایی ایستگاه سلامت جهت مراجعین وشهروندان و ارائه رایگان خدمات از جمله: کنترل فشارخون، کنترل قندخون، اندازه گیری قد و وزن، تعیین BmI.

همچنین مشاوره و آموزشهای لازم درزمینه های؛ دیابت، فشارخون، رژیم غذایی مناسب و علایم سکته مغزی و روشهای پیشگیری از آن .

– ارایه انواع پمفلتهای آموزش سلامت درزمینه های پیشگیری و ارتقا سلامت در ۲۰ عنوان مختلف