به وب سایت رسمی بیمارستان بنت الهدی خوش آمدید

آدرس : مشهد - خیابان بهار - جنب پمپ بنزین
  تماس : 38590051 051 98+

پيام مدير عامل محترم بيمارستان جناب آقاي مهندس عليرضا اميرحسنخاني

جناب آقاي مهندس عليرضا اميرحسنخاني 

بيمارستان و زایشگاه بنت الهدي كه يكي از بيمارستان هاي برتر شهر  مشهد مقدس مي باشد وظيفه خدمت دهي به زائرين و مجاورين محترم را دارد.

اين بيمارستان با بيش از 680 پرسنل در دوفاز ارائه خدمت مي نمايد . در حال حاضر يكي از زايشگاه هاي برتر استان مي باشد كه مجهز به سيستم هوشمند و تجهيزات هوش مصنوعي است كه تمام مراقبت هاي مادر و نوزاد بلوك زايمان به صورت كاملا مستند تحت كنترل دارد مي باشد و مورد تشويق و حمايت وزارت بهداشت قرار گرفته است. بخش بيماران بين الملل  كه وظيفه خدمت رساني به بيماران بين الملل را برعهده دارد سالانه بيش از 1000بيمار را پذيرش و تمام مراحل از پذيرش تا انجام اعمال جراحي و اعزام به كشور مبدا توسط آژانس هاي مرتبط انجام مي شود. اين بيمارستان خود را متعهد مي داند كه همراه بيمار از ابتداي پذيرش تا انتهاي ترخيص و پس از آن باشد و در منزل با كنترل وضعيت بيمار از كيفيت مناسب خدمات دهي اطمينان حاصل مي نمايد. بيمارستان همواره رويه بيمار محوري و ارتقاء انگيزه كاركنان را سرلوحه برنامه هاي خود قرار دارد و با رعايت حداكثر انتظارات سازماني كاركنان خدمات با كيفيت و ايمن را در بالاترين سطح  استاندارد به بيماران و هموطنان  عزيزارائه مي دهد. باكمك همكاران برآنيم كه شعار هميشگي مقام معظم رهبري در خصوص عدم دغدغه بيماران در زمينه بيماري خود را به منظر حضور برسانيم و در اين راستا با شعار مديريت موفق در نظارت مرتب است دائما در سيستم نظارتي كنترلي همراه گيرندگان خدمت اين مركز هستيم بدين منظور تمام امكانات ارتباطي بيمار و پرسنل با بالاترين مديران ارشد برقراراست.

آرزو دارم با استعانت از خدا وند متعال و در سايه الطاف ثامن الحجج (ع)و تلاش همكاران عزيز بستري مناسب جهت حمايت از گيرندگان خدمت را فراهم آوريم.

.7