به وب سایت رسمی بیمارستان بنت الهدی خوش آمدید

آدرس : مشهد - خیابان بهار - جنب پمپ بنزین
  تماس : 38590051 051 98+

برگزاری کنفرانس علمی زایمان ایمن و بی درد

 

کنفرانس “علمی زایمان ایمن و بی درد “با امتیاز بازآموزی روز جمعه تاریخ 97/11/12 توسط بیمارستان و زایشگاه خصوصی بنت الهدی مشهد درمحل هتل پارس برگزار گردید و مورد استقبال جمع کثیری از متخصصین بیهوشی، زنان و زایمان و کارشناسان ارشد و کارشناسان مامایی قرار گرفت.

برنامه علمی با همکاری انجمن بیهوشی خراسان رضوی، اداره بازآموزی دانشگاه علوم پزشکی و جمعی ازاساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با هدف به روزرسانی دانش و مهارت زایمان ایمن و همچنین افزایش دانش درخصوص زایمان ایمن و بی درد برگزارگردید مدیر عامل محترم بیمارستان آقای مهندس امیرحسنخانی ضمن تشکر از حضور اقای دکتر بدیعی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و تمامی اساتید و پزشکان و حضار به اهمیت ایجاد امکانات و تجهیزات نوین درراستای زایمان ایمن در بیمارستان و زایشگاه بنت الهدی اشاره نمودند.

مهندس امیرحسنخانی