به وب سایت رسمی بیمارستان بنت الهدی خوش آمدید

آدرس : مشهد - خیابان بهار - جنب پمپ بنزین
  تماس : 5 - 38590051 - 51(0) 98+

All Posts Tagged: blood pressure

برگزاری نمایشگاه ترویج زایمان طبیعی

اگر به گذشته نیک بنگریم ، به یاد خواهیم آورد که تا چه اندازه در چند دهه گذشته ،مقوله زایمان طبیعی مهجور و مظلوم واقع شده بود و هجوم بی رویه سزارین های بی مورد چه ضربه سختی بر پیکره نظام سلامت جامعه وارد آورده . خوشبختانه ، با تغییر نگرش و سیاست کلی کشور و همچنین طرح تحول نظام سلامت ، گام های مفید و ارزنده ای در جهت ترویج زایمان طبیعی و جلوگیری و توقف اقدامات غلط گذشته ، انجام گرفته است.

بیشتر