به وب سایت رسمی بیمارستان بنت الهدی خوش آمدید

آدرس : مشهد - خیابان بهار - جنب پمپ بنزین
  تماس : 38590051 051 98+

روز جهانی قلب در بیمارستان بنت الهدی

برنامه های اجرا شده به مناسبت روز جهانی قلب در بیمارستان  و زایشگاه خصوصی بنت الهدی

به مناسبت روز جهانی قلب (7 مهرماه 98) در راستای اجرای برنامه های ملی ارتقاء سلامت به همت واحد ارتقاء سلامت بیمارستان بنت الهدی انجام و اجرا  گردید این برنامه ها شامل فعالیتهای ذیل می باشد:

  • نصب استند آموزشی در لابی بیمارستان
  • بارگذاری فیلم آموزش علائم قلبی در شبکه آموزشی لابی و درمانگاه جهت نمایش فیلم به همراهیان و مراجعین
  • آموزش علائم سکته حاد قلبی و اصول اولیه احیاء قلبی ریوی به مراجعین درمانگاه و پرسنل پروژه توسعه بیمارستان
  • کنترل فشار خون پرسنل پروژه توسعه بیمارستان و ارائه پمفلت آموزشی به آنها

بیمارستان خصوصی بنت الهدی