آمبولانس خصوصی

آمبولانس خصوصی

بزرگترین وپیشرفته ترین مرکز آمبولانس خصوصی شرق کشور

دارای پیشرفته ترین تجهیزات پزشکی

ICU-CCU-NICU

اعزام به صورت شبانه روزی به تمام نقاط کشور

با بهره گیری از کادری مجرب و آموزش دیده

داری مجوز رسمی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به شماره ثبت: ۴۱۴۸۱_۳