به وب سایت رسمی بیمارستان بنت الهدی خوش آمدید

آدرس : مشهد - خیابان بهار - جنب پمپ بنزین
  تماس : 38590051 051 98+

رضایت سنجی از همکاران

همکار گرامی با سلام:

پرسشنامه ذیل به منظور بررسی رضایت پرسنل در حیطه های اهداف و خط مشی، ارتباطات، محیط کار و امکانات، ایمنی و امنیت شغلی، آموزش، فرصت ارتقاء، نحوه ی سرپرستی و تشویق و توبیخ طراحی گردیده است. لذا خواهشمند است با دقت کافی به سوالات زیر جواب دهید تا شاهد ارتقاء و پیشرفت ارائه خدمات به شما همکار گرامی باشیم. پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما سپاس گذاریم.

واحد بهبود کیفیت

اهداف و خط مشی

1- در این بیمارستان چشم انداز، رسالت، اهداف و ارزش ها به روشنی مشخص می باشد(Required)
2- در تدوین اهداف واحد خود مشارکت داده می شوم(Required)
3- رویه ها، و مقررات و بخشنامه ها به اطلاع کارکنان مرتبط می رسد(Required)

ارتباطات و رفتار سازماني

4- از نحوه پاسخگویی مدیر عامل بیمارستان به نیازهای خود رضایت دارید(Required)
5- از نحوه پاسخگویی مدیریت بيمارستان به نیازهای خود رضایت دارید(Required)
6- نحوه پاسخگویی مدیرپرستاری بيمارستان به نیازهای خود رضایت دارید(Required)
7- رفتار و برخورد محترمانه درون سازمانی بین مسئولین بخش/واحد با سایر پرسنل وجود دارد(Required)
8- از نحوه ی برخورد و پاسخگویی مسئول بخش به نیاز های خود رضایت دارید(Required)
9- در بدو ورود با قوانین بیمارستان و بخش آشنا شدید(Required)
10- از بازدید مسئولین از واحد های مختلف و در جریان امور قرار گرفتن راضی هستید(Required)

امكانات محيط كار

11- در صورت نیاز به اینترنت دسترسی دارید(Required)
12- به طور کلی از تسهیلات رفاهی بیمارستان رضایت دارید(Required)
13- از امکانات ورزشی بیمارستان رضایت دارید(Required)
14- از امكانات کتابخانه بیمارستان رضایت دارید(Required)
15- از کمیت و کیفیت غذای بیمارستان رضایت دارید(Required)
16- محیط کاری از لحاظ عوامل بهداشتی و فیزیکی(نور، سر و صدا، دما و مواد شیمیایی) در وضعیت مناسبی قرار دارد(Required)

ایمنی شغلی

17- در بخشی که مشغول به کار هستید تدابیر ایمنی خطرات شغلی برای کارکنان پیش بینی شده است(Required)
18- آیا در صورت بوجود آمدن خطرات شغلی برای شما از طرف مسئولان حمایت می شوید(Required)

آموزش

19- آموزش های پیش بینی شده جهت کارکنان با توجه به نیاز های آنان تعیین می شود(Required)

فرصت ارتقاء

20- مسئولین بخش/واحد ها تجربیات خود را به شما منتقل می کنند(Required)
21- از نحوه ی ارزشیابی کارکنان و انتخاب کارمند نمونه رضایت دارید(Required)
22- به راحتی نظرات و پیشنهادات خود را می توانید به مسئول مربوطه ابراز نمایید(Required)
23- در موقعیت فعلی امکان ترقی برایتان وجود دارد(Required)
24- انتصاب در سازمان مطابق با مقررات و صلاحیت افراد صورت(Required)

نحوه ی سرپرستی

25- سرپرست شما در بهبود عملکرد شما موثر است و به مشکلاتتان رسیدگی می کند(Required)
26- سرپرست شما به طور مستمر در طول سال شما را از نقاط قوت و قابل بهبودتان آگاه می سازد(Required)
27- سرپرست شما در مواقعی که لازم باشد از شما حمایت می کند(Required)
28- برنامه و شیفت کاری و تقسیم کار منصفانه و بر اساس مقررات صورت می پذیرد(Required)

تشویق و توبیخ

29- تشویق و توبیخ پرسنل بر اساس عملکرد آنان صورت می پذیرد(Required)