به وب سایت رسمی بیمارستان بنت الهدی خوش آمدید

آدرس : مشهد - خیابان بهار - جنب پمپ بنزین
  تماس : 38590051 051 98+

جزوات آموزشی پرسنل جدید الورود

دانلود جزوات آموزشی پرسنل جدید الورود به صورت PDF

ردیفنام فایللینک دانلود
1آماده سازی پوست قبل از جراحیدانلود فایل
2داروهای احیاء قلبی ریویدانلود فایل
3فرسودگی شغلیدانلود فایل
4مایع درمانیدانلود فایل
5ریکاوری و مراقبت بعد از عملدانلود فایل
6تهویه مکانیکی غیر تهاجمیدانلود فایل
7بیهوشی عمومیدانلود فایل
8نقش داروها در احیای قلبی ریویدانلود فایل
9گزارش نویسیدانلود فایل
10مراقبت از بیماران دارای محدودیت حرکتیدانلود فایل
11سلامت زنان در کرونادانلود فایل
12تهویه غیر تهاجمی مغز NIVدانلود فایل
13CPR پایه و پیشرفتهدانلود فایل
14اداره بیهوشی در سالمنداندانلود فایل
15جراحی اطفالدانلود فایل
16پایش همودینامیکدانلود فایل
17تفسیر گازهای خونیدانلود فایل