دکتر غلامرضا عباس زاده

متخصص اورولوژی ، جراحی کلیه و مجاری اداری و تناسلی