به وب سایت رسمی بیمارستان بنت الهدی خوش آمدید

آدرس : مشهد - خیابان بهار - جنب پمپ بنزین
  تماس : 38590051 051 98+

پزشکان بنت الهدی 4

پزشکان بیمارستان بنت الهدی

لیست پزشکان بیمارستان و زایشگاه خصوصی بنت الهدی 

دکتر علیرضا توسلی

متخصص جراحی عمومی متخصص جراحی عمومی، لاپاراسکوپی و اعمال کم تهاجمی عضو انجمن بین اللملی جراحان لاپاراسکپیک استاد جراحی دانشگاه علوم پزشکی مشهد