دکتر امیرمسعود رجب پور

دکتر امیرمسعود رجب پور

متخصص بیماریهای کودکان و نوزادان

مسئولیت فنی NICU بیمارستان بنت الهدی

برگزار کننده کلاسها و کارگاههای آموزش احیاء نوزاد بصورت دوره ای

ترجمه کتاب ” بهداشت کودکان”