به وب سایت رسمی بیمارستان بنت الهدی خوش آمدید

آدرس : مشهد - خیابان بهار - جنب پمپ بنزین
  تماس : 38590051 051 98+

دکتر قدسیه سیدی علوی

دکتر قدسیه علوی

متخصص زنان و زایمان 

 

بررسی نتایج پاپ اسمیر در سه ماهه اول پس از پایان پرتو درمانی در بیماران با سرطان دهانه رحم بعنوان عامل پیش بینی کننده پاسخ به پرتو درمانی دانشکده پزشکی ۱۳۸۸ 
ارزیابی روش رنگ آمیزی سرویکس با استیک اسید برای اسکرینینگ کانسر سرویکس دانشکده پزشکی ۱۳۸۸ 
ارزیابی عوارض تاموکسی فن بر روی تخمدان در بیماران مبتلا به سرطان پستان دانشکده پزشکی ۱۳۸۸ 
بررسی وجود پاپیلومای انسانی در بافت های سرطانی پستان در ۵۰ نمونه به روش PCR دانشکده پزشکی ۱۳۸۷ 
تاثیرطب سوزنی برنتایج درمان بوماران نابارور تحت درمان IVF و ICSI دانشکده پزشکی ۱۳۸۸ 
اثر GnRH بردرد پستان درزنان سالم پره منوپوز دانشکده پزشکی ۱۳۸۶ 
بررسی ارزش تشخیصی موتاسیون انکوژن ki۶۷ در حاملگی مولار در تشخیص تومور تومورترفوبلاستیک جفتی در بیمارستان قائم (عج) دانشکده پزشکی ۱۳۸۸ 
ارزیابی کارایی فروزن سکشن ضمن کونیزاسیون سرویکس در ضایعات اینترااپیتلیال با درجه بالا دانشکده پزشکی ۱۳۸۸ 
بررسی ارزش تشخیصی موتاسیون تومور ساپرسور P۵۳ و C-erb-۲ انکوژن در حاملگی مولار در تشخیص تومور تروفوبلاستیک جفتی در بیمارستان قائم (عج) دانشکده پزشکی ۱۳۸۸ 
بررسی مقایسه ای سطح سرمی استئوپنتین در بیماران مبتلا به سرطان اپیتلیال تخمدان و زنان نرمال و بیماران با توده لگنی خوش خیم دانشکده پزشکی ۱۳۸۹ 
بررسی یائسگی و عوارض دیگر GnRH در مصرف کنندگان آن دانشکده پزشکی ۱۳۸۹ 
بررسی وجود انواع پرخطر ویروس پاپیلومای انسانی در بافتهای سرطان اپی تلیال تخمدان در۵۰ نمونه به روش PCR دانشکده پزشکی ۱۳۸۸ 
بررسی همزمانی عفونتهای HPV و HSV-۲ در خون و بافت درگیر در بیماران مبتلا به سرطان سرویکس دانشکده پزشکی ۱۳۸۹ 
بررسی میزان تاثیر و ایمنی میزوپروستول واژینال و زیر زبانی در ختم بارداریهای سه ماهه دوم در بیماران سزارین قبلی دانشکده پزشکی ۱۳۸۸ 
بررسی مقایسه ای عوامل خطر ساز در زنان مبتلا به سرطان سرویکس ،زنان پر خطر و گروه شاهد دانشکده پزشکی ۱۳۸۸ 
بررسی پایلوت شیوع ۱۲ ژنوتیپ پر خطر و ۲ ژنوتیپ کم خطر پاپیلوماویروس در استان خراسان رضوی دانشکده پزشکی ۱۳۸۸ 
بررسی ارتباط بین نتایج درمانی و عوامل پیش بینی کننده در بیماران مبتلا به تومورهای تروفوبلاستیک حاملگی (GTN) متاستاتیک و پر خطر دانشکده پزشکی ۱۳۸۸ 
بررسی میزان انجام آزمایشات غربالگری سرطانهای پستان و دهانه رحم درمیان متخصصین زنان مامایی و جراحان زن دانشکده پزشکی ۱۳۸۸ 
بررسی تاثیر استروژن کونژوگه با دوز پائین برعلائم کلیماکتریک درمصرف کنندگان GnRH دانشکده پزشکی ۱۳۸۸ 
بررسی اختلالات عملکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان سرویکس در بیمارستان های قائم(عج) و امید شهر مشهد دانشکده پزشکی ۱۳۸۹ 
بررسی اختلالات کارکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان تخمدان در بیمارستان های قائم(عج) و امید شهر مشهد دانشکده پزشکی ۱۳۸۹ 
بررسی علل اعزام بیماران به بخش اورژانس زنان و مامایی مراکز قائم (عج) و امام رضا(ع) ازتاریخ ۱/۸/۱۳۸۸ تا ۱/۷/۱۳۸۹ دانشکده پزشکی ۱۳۸۸ 
بررسی میزان موارد مارژین مثبت و عود در درمان نئوپلازی داخل اپی تلیوم سرویکس به روش لوپ الکتروسرجیکال و کونیزاسیون دانشکده پزشکی ۱۳۸۸ 
مقایسه میزان تاثیر میزوپروستول به روش رکتال و واژینال در ختم بارداریهای سه ماهه اول در بیماران با سابقه قبلی عمل جراحی رحمی دانشکده پزشکی ۱۳۸۹ 
بررسی همزمانی عفونتهای HPV ، CMV و EBV در بیماران مبتلا به سرطان سرویکس دانشکده پزشکی ۱۳۸۹ 

جوایز ، امتیازات و افتخارات کسب شده 
عنوان محل سال 
استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۸۶ 
لوح تقدیر دانشیاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۷۱ 
استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی سراسرکشور ۱۳۷۴ 
لوح تقدیراستادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۸۱ 
لوح تقدیراستادی وزارت بهداشت درمان وآموزشی پزشکی ۱۳۸۵ 
لوح تقدیرمعاونت پژوهشی دبیراولین کنگره بین المللی سرطانهای زنان با همکاری IGCS ۱۳۸۶